Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Certan, Simion
dc.contributor.author Certan, Ion
dc.date.accessioned 2020-04-29T07:54:18Z
dc.date.available 2020-04-29T07:54:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation CERTAN, Simion, CERTAN, Ion. Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. In: Intellectus. 2015, nr. 2, pp. 68-75. ISSN 1810-7079. en_US
dc.identifier.issn 1810-7079
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3192
dc.description Affilation: S. Certan, UASM; I. Certan, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova en_US
dc.description.abstract Funcţionalitatea noului sistem economic al Republicii Moldova, în baza relaţiilor de piaţă şi deschis către lume, frecvent marcată de dinamism, incertitudine şi de multe ori de risc, uneori chiar ostilă, depinde, în mod esenţial, de activitatea de inovare. Activităţile de inovare, potenţialul de inovare şi instruire vor fi cu siguranţă influenţate de Acordul de Asociere dintre UE şi Moldova. Articolul reflectă avantajele ţării noastre în procesul de integrare în Uniunea Europeană, dezvoltarea afacerilor inovative, potenţialul de instruire şi a propus o serie de măsuri care ar contribui la realizarea obiectivelor Acordului cu privire la aceste aspecte particulare. The functionality of the new economic system of the Republic of Moldova, based on market relations and open to the world, frequently marked by dynamism, uncertainty and risk often, sometimes even hostile, depends, crucially, on innovation activity. Innovation activities, training innovation potential will definitely be influenced by the Association Agreement between the EU and Moldova. The article reflects on the advantages of our country in the European Union integration process, innovative business development, training potential and proposed some measures that would contribute to the objectives of the Agreement on these particular aspects. en_US
dc.description.abstract The functionality of the new economic system of the Republic of Moldova, based on market relations and open to the world, frequently marked by dynamism, uncertainty and risk often, sometimes even hostile, depends, crucially, on innovation activity. Innovation activities, training innovation potential will definitely be influenced by the Association Agreement between the EU and Moldova. The article reflects on the advantages of our country in the European Union integration process, innovative business development, training potential and proposed some measures that would contribute to the objectives of the Agreement on these particular aspects.
dc.language.iso rum en_US
dc.subject acord economic en_US
dc.subject educație en_US
dc.subject integrare europeană en_US
dc.subject management inovațional en_US
dc.subject performanţe en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject Uniunea Europeană en_US
dc.subject educational systems en_US
dc.subject innovation activities en_US
dc.subject integration process en_US
dc.subject intellectual potential en_US
dc.title Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account