The assessment of the impact of the ecopedological conditions on cherry trees in Rudi village, Soroca district

Show simple item record

dc.contributor.author Mocanu, Emilian
dc.contributor.author Melnic, Rodica
dc.contributor.author Bacean, Ion
dc.date.accessioned 2020-06-18T07:28:34Z
dc.date.available 2020-06-18T07:28:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation MOCANU, Emilian, MELNIC, Rodica, BACEAN, Ion. The assessment of the impact of the ecopedological conditions on cherry trees in Rudi village, Soroca district. In: Revista Botanică. 2019, nr. 2(19), pp. 76-83. ISSN 1857-095X. en_US
dc.identifier.issn 1857-095X
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4259
dc.description.abstract Una dintre principalele condiții de planificare și desfășurare pe teritoriul ţării, a diferitelor activități economice pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor este producția de alimente, asigurând populației o mare diversitate de produse alimentare, inclusiv fructe cu valoare alimentară superioară, printre care sunt şi cireșele. Scopul cercetărilor a fost de a determina caracteristicile fizice și chimice ale solurilor din zona studiată, care sunt situate pe pante cu înclinație diferită, precum şi evaluarea productivității arborilor de cireș ce cresc pe aceste soluri. Cireșul are cerințe mari în ceea ce privește structura și drenajul solului. Cele mai bune pentru această specie sunt solurile medii și ușoare, permeabile, în funcție de umiditate, care se încălzesc ușor și conțin până la 4-6% calciu activ. Când este plantat în soluri argiloase, grele și reci, cireşul crește slab, este sensibil la îngheț, suferă de scurgeri de clei și are o durată de viaţă scurtă. Cireşul este una dintre speciile de pomi fructiferi cele mai sensibile la sufocarea rădăcinilor, nu rezistă la apă stagnantă și inundații, chiar și pentru perioade scurte. În schimb, cireșul tolerează umiditatea insuficientă din sol. Pe solurile cu eroziune avansată, cireşul vegetează slab și fructifică puţin. Cireșul dă rezultate bune pe solurile cu valoarea pH-ului de 5,2 - 7. Locația cea mai favorabilă pentru cireș se află în treimea mijlocie a pantei. One of the main conditions of programming and conducting in the territory of different economic activities of the sustainable development of human settlements is food production, ensuring the population with wide diversity of food products, including fruits of superior food value, including cherry. The purpose of the research was to give the physical and chemical characteristics of the investigated soils, which are located on slopes with different inclination. Also was the evaluation of the cherries productivity on these soils. Cherry tree has high demands on soil structure and drainage. The best for this species are medium and light soils, permeable, depending on the humidity, which are easily heated and contain up to 4 - 6% active calcium. When planted in clay, heavy and cold soils, the cherry grows weak, suffers from frost, has glue leaks and lives little. It is one of the fruit species most sensitive to root suffocation, does not withstand stagnant water and flooding, even for short periods. Also, the cherry tolerates the insufficient water in the soil. On soils with advanced erosion, the cherry vegetates greedy and lowers fruit. The cherry gives good results on soils with a pH value of 5.2 - 7. The most favorable location for the cherry is in the middle third of the slope. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject cireși en_US
dc.subject condiţii de climă en_US
dc.subject livezi en_US
dc.subject productivitatea culturilor en_US
dc.subject cherry culture en_US
dc.subject climate en_US
dc.subject crop productivity en_US
dc.subject orchards en_US
dc.subject Prunus avium en_US
dc.subject relief en_US
dc.subject Republic of Moldova en_US
dc.subject soil en_US
dc.title The assessment of the impact of the ecopedological conditions on cherry trees in Rudi village, Soroca district en_US
dc.title.alternative Evaluarea impactului condițiilor eco-pedologice asupra arborilor de cireş din satul Rudi, raionul Soroca en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account