Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990-2012

Show simple item record

dc.contributor.author Bacean, Ion
dc.contributor.author Ţăranu, Marius
dc.date.accessioned 2020-06-23T10:36:40Z
dc.date.available 2020-06-23T10:36:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation BACEAN, Ion, ŢĂRANU, Marius. Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990-2012. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 1, pp. 35-41. ISSN 1857-0003. en_US
dc.identifier.issn 1857-0003
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4304
dc.description Affilation: I. Bacean, UASM; M. Ţăranu, Ministerul Mediului al Republicii Moldova en_US
dc.description.abstract Articolul prezintă rezultatele unui studiu axat pe evaluarea emisiilor directe de protoxid de azot (N2O) provenite de la aplicarea în sol a îngrăşămintelor chimice azotate şi îngrăşămintelor organice naturale în Republica Moldova pe parcursul perioadei 1990–2012, pentru a fi incluse în Inventarul Naţional de gaze cu efect de seră în cadrul Primului Raport Bienal Revăzut al Republicii Moldova către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). Metodologiile de calculse bazează pe cele disponibile în Ghidul bunelor practici şi managementul incertitudinilor în inventarierea emisiilor naţionaleale gazelor cu efect de seră (GISC, 2000) şi Ghidul 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (GISC, 2006). Rezultatele obţinute permit a constata, că pe parcursul perioadei de referinţă, emisiile directe N2O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor chimice azotate s-au redus cu circa 63,0%, de la circa 1,4473 kt în anul 1990, până la 0,5351 kt în anul 2012, pe când emisiile directe N2O de la aplicarea îngrăşămintelor organice naturale s-au redus cu circa 99,8%, de la 0,8571 kt în anul 1990, până la 0,0020 kt în anul 2012. Această situaţie se explică prin reducerea semnificativă a cantităţilor de îngrăşăminteminerale şi organice aplicate în perioada respectivă. The article presents the results of a study focused on the estimation of direct nitrous oxide (N2O) emissions issued from synthetic nitrogen fertilizers and natural organic fertilizersintroduced in the soils of the Republic ofMoldova over the period 1990–2012, for the purpose of being included in The National Inventory of Greenhouse Gasesin the framework of First Biennial UpdateReport of theRepublic ofMoldova under the United Nations FrameworkConvention on Climate Change (UNFCCC). Calculation methodologies are based on those available in the Good Practice Guidance and UncertaintyManagement in National Greenhouse GasInventories (IPCC, 2000) and IPCC 2006 Guidelinesfor National Greenhouse GasInventories(IPCC, 2006). The obtained resultsrevealed that over the reference period the direct N2O emissionsfrom synthetic nitrogen fertilizers applied to soils were reduced by 63.0%, from 1.4473 kt in 1990 to 0.5351 kt in 2012, while the direct N2O emissionsfrom nitrogen organic fertilizers- by 99.8%, from 0.8571 kt in 1990 to 0.0020 kt in 2012. This situation is due to the significant reduction of the total amount of mineral and organic fertilizer sthat were applied during this period. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject emisii poluante en_US
dc.subject îngrăşăminte cu azot en_US
dc.subject îngrăşăminte organice en_US
dc.subject management en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject statistici en_US
dc.subject terenuri agricole en_US
dc.subject agricultural land en_US
dc.subject gas emission en_US
dc.subject nitrogen fertilizers en_US
dc.subject organic fertilisers en_US
dc.title Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990-2012 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account