Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat

Show simple item record

dc.contributor.author Macari, Vasile
dc.contributor.author Rudic, Valeriu
dc.contributor.author Gudumac, Valentin
dc.contributor.author Pistol, Gheorghe
dc.contributor.author Putin, Victor
dc.contributor.author Rotaru, Ana
dc.contributor.author Rotari, Liliana
dc.contributor.author Mațencu, Dumitru
dc.contributor.author Didoruc, Sergiu
dc.contributor.author Catana, Ion
dc.contributor.author Pantea, Valeria
dc.date.accessioned 2020-11-18T10:21:47Z
dc.date.available 2020-11-18T10:21:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation MACARI, Vasile, RUDIC, Valeriu, GUDUMAC, Valentin et al. Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat. In: Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte: conf. şt. naţ. cu participare intern., 10-11 noiem. 2020. Chișinău, 2020, pp. 187-190. ISBN 978-9975-152-50-1. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-152-50-1
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/5234
dc.description Affiliation: V, Macari, G. Pistol, V. Putin, A. Rotaru, L. Rotari, D. Mațencu, S. Didoruc, I. Catana, UASM; V. Rudic, V. Gudumac, V. Pantea, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“. en_US
dc.description.abstract În ultimele decenii oamenii de știință din domeniul medicinei veterinare, biologiei, în deosebi biotehnologiei sunt preocupați de identificarea și cercetarea remediilor medicamentoase de origine naturală, prioritate având în acest proces științific cele de origine vegetală. Recent a fost elaborat un produs medicamentos nou, destinat în exclusivitate pentru medicina veterinară și zootehnie – ZooBioR. Experimentul s-a desfășurat în condiții fiziologice de fabrică avicolă, pe un număr de 70 de găini ouătoare tinere, aparținând hibridului Braun-Nic, divizate în 5 loturi a câte 14 capete în fiecare lot. Păsările incluse în cercetare au fost sănătoase, analoage din punctul de vedere al vârstei, stării fiziologice, origine, masei corporale, fiind cazate în aceeași hală, cu aceleași condiții de mediu, și asistență veterinară. Pe durata experimentului, păsările au fost monitorizate și examinate pentru evaluarea stării de sănătate. en_US
dc.language.iso rom en_US
dc.subject gâini en_US
dc.subject medicamente en_US
dc.subject promotori de creștere (animale) en_US
dc.subject animal growth promoters en_US
dc.subject drugs en_US
dc.subject hens en_US
dc.title Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account