Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Dombrovschi, Ina
dc.date.accessioned 2020-12-03T06:38:41Z
dc.date.available 2020-12-03T06:38:41Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation DOMBROVSCHI, Ina. Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova: tz. doct. în ști. economice. Spec.: 521.03. - Economie și management în domeniul de activitate. Chişinău, 2019. 197 p. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/5302
dc.description Conducător ştiinţific: Natalia Tcaci. en_US
dc.description.abstract Agricultura pentru Republica Moldova este o prioritate primordială, deoarece în această ramură activează circa 1/3 din populația ocupată, iar ponderea agriculturii în volumul total al exporturilor depășește 60%. Prin urmare, rezultatele obținute în agricultură determină creșterea economiei naționale a țării. În acest context, desfășurarea unei activități de producție profitabile și, totodată, menținerea echilibrului financiar impune necesitatea estimării și analizei rezultatelor financiare la nivelul întreprinderilor agricole. Estimarea rezultatelor financiare poartă un caracter semnificativ, deoarece permite managerilor să opteze pentru direcțiile principale de dezvoltare ale activității economice, atât pentru perioada curentă, cât și pentru cea previzională. În baza rezultatelor financiare este posibilă menținerea unui nivel corespunzător al autofinanțării și a capacității întreprinderii în rambursarea datoriilor și reinvestirii tehnologice. Rezultatul financiar al activității întreprinderii se caracterizează prin suma profitului, obținut (sau pierderii suportate). Profitul reprezintă premisa și consecința oricărei afaceri, dar și una din legile importante care stau la baza evoluției societății. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject analiză en_US
dc.subject exloatații agricole en_US
dc.subject profit en_US
dc.subject rentabilitate en_US
dc.subject productivitate en_US
dc.subject analysis en_US
dc.subject assessment en_US
dc.subject costs en_US
dc.subject economic activities en_US
dc.subject farms en_US
dc.subject profitability en_US
dc.title Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account