Preliminary analysis of plant parasitic nematodes associated with strawberry and raspberry crops in the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Poiras, Larisa
dc.contributor.author Cerneț, Alexandru
dc.contributor.author Bivol, Alexei
dc.contributor.author Poiras, Nadejda
dc.contributor.author Iurcu-Străistaru, Elena
dc.date.accessioned 2021-03-19T10:46:08Z
dc.date.available 2021-03-19T10:46:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation POIRAS, Larisa, CERNEŢ, Alexandru, BIVOL, Alexei et al. Preliminary analysis of plant parasitic nematodes associated with strawberry and raspberry crops in the Republic of Moldova. In: Oltenia - studii si comunicari. Științele naturii. 2014, nr. 2(30), pp. 98-104. ISSN 1454-6914. en_US
dc.identifier.issn 1454-6914
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6003
dc.description Affilation: L. Poiras, A. Bivol, N. Poiras, Institute of Zoology ASM; A. Cerneţ, Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies; E. Iurcu-Străistaru Elena, Moldova Tiraspol State University. en_US
dc.description.abstract Analiza preliminară de nematode fitoparazite asociate cu culturile de căpşuni şi zmeură în Republica Moldova. S-au depistat patruzeci şi şase specii de nematode fitoparazite în plantaţii productive de zmeură (27 specii) şi fragă domestică (35 de specii) în raioanele zonei Centru a R. Moldova. Conform diversităţii şi clasificării fitonematodelor parazite, după spectrul ecologo-trofic predomină speciile ectoparazite, urmate de speciile semi-endoparazite şi endoparazite migratoare. Grave afecţiuni ale sistemului radicular provoacă speciile de fitonematode endoparazite Pratylenchus penetrans, P. pratensis, P. subpenetrans şi P. neglectus, urmate de specia migratoare endoparazită a tulpinelor Ditylenchus dipsaci, parţial însoţite de speciile spiralate Rotylenchus agnetis, R. robustus şi speciile ectoparazite-vectori de nepo-virusuri Longidorus elongatus, X. diversicaudatum, Xiphinema brevicolle, X. index, X. vuittenezi, X. rivesi. Aceste specii se extind şi se stabilesc vertiginos pe materialul plantat de zmeur şi fragi şi infectează rădăcinile, formând timp îndelungat populaţii specifice, care necesită frecvent monitoringul biologic şi metode radicale de investigaţie de prevenire şi combatere. În plantaţii horticole de formare şi productive cele mai eficiente metode de evidenţă sunt analiza solurilor în dinamică sezonieră şi anuală, pentru a depista speciile fitoparazite şi vectorii de nepo-virusuri, pentru a omite infestările secundare multiple ale plantelor de zmeur şi fragi. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject căpșune en_US
dc.subject nematode ale plantelor en_US
dc.subject nematode entomapatogene en_US
dc.subject specii en_US
dc.subject zmeură en_US
dc.subject entomophilic nematodes en_US
dc.subject Fragaria ananassa en_US
dc.subject Nematoda en_US
dc.subject plant nematodes en_US
dc.subject raspberries en_US
dc.subject species en_US
dc.subject vectors en_US
dc.title Preliminary analysis of plant parasitic nematodes associated with strawberry and raspberry crops in the Republic of Moldova en_US
dc.title.alternative Analiza preliminară de nematode fitoparazite asociate cu culturile de căpşuni şi zmeură în Republica Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account