Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat

Show simple item record

dc.contributor.author Macari, Vasile
dc.contributor.author Gudumac, Valentin
dc.contributor.author Rotari, Liliana
dc.contributor.author Pistol, Gheorghe
dc.contributor.author Putin, Victor
dc.contributor.author Rotaru, Alina
dc.contributor.author Pantea, Valeria
dc.date.accessioned 2021-06-14T10:35:22Z
dc.date.available 2021-06-14T10:35:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation MACARI, Vasile, GUDUMAC, Valentin, ROTARI, Liliana [et al]. Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat. In: Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane: simp. șt. cu participare intern., 20-21 mai 2021. Chişinău, 2021, p. 149. ISBN 978-9975-3498-7-1. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3498-7-1
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6475
dc.description Affiliation: V. Macari, L. Rotari, Gh. Pistol, V. Putin, A. Rotaru, UASN; V. Gudumac, V. Pantea, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. en_US
dc.description.abstract Creşterea păsărilor a luat o amploare din ce în ce mai mare în ultimii ani, datorită rolului esenţial pe care îl are avicultura în asigurarea populaţiei cu produse alimentare accesibile. Evident, calitatea produselor de origine animală depinde de tehnologiile practicate în unităţile zootehnice, în special de originea şi calitatea medicamentelor administrate la animale. Actualmente, din gama largă de medicamente de uz veterinar, o mare parte sunt de origine sintetică, pe când o prioritate justificată au remediile de origine naturală. Analiza situaţiei din domeniul dat atestă faptul că un interes deosebit pentru ştiinţă şi practică prezintă produsul cianobacterian - ZooBioR, însă lipsesc date cu referire la impactul acestui produs asupra păsărilor, în special asupra găinilor ouătoare, inclusiv privind dozele de administrare. en_US
dc.language.iso rum en_US
dc.subject calitate en_US
dc.subject găini en_US
dc.subject ouă en_US
dc.subject producție en_US
dc.subject promotori de creștere (animale) en_US
dc.subject animal growth promoters en_US
dc.subject eggs en_US
dc.subject hens en_US
dc.subject Spirulina platensis en_US
dc.title Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account