Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă

Show simple item record

dc.contributor.author Popescu, Victor
dc.contributor.author Balan, Mihail
dc.contributor.author Tofan, Grigore
dc.contributor.author Balan, Tatiana
dc.contributor.author Volconovici, Onorin
dc.contributor.author Kurdov, Igor
dc.date.accessioned 2022-07-06T06:27:43Z
dc.date.available 2022-07-06T06:27:43Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation POPESCU, Victor, BALAN, Mihail, TOFAN, Grigore et al. Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă. In: Intellectus. 2022, nr. 1, pp. 101-105. ISSN 1810-7079. en_US
dc.identifier.issn 1810-7079
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/7441
dc.description Affiliation: V. Popescu, O. Volconovici, T. Balan, I. Kurdov, UASM; M. Balan, UTM, Gr. Tofan, Centrul de excelenţă în energetică și electronica. en_US
dc.description.abstract Acest articol este consacrat estimării eficienţei deshidratării seminţelor în strat suspendat. Pentru abordarea acestei probleme, a fost elaborat un sistem de deshidratare, în baza căruia au fost realizate cercetările. În calitate de agent de tratare, au fost utilizate convecţia și microundele. Astfel, rezultatele obţinute pe exemplul uscării seminţelor de struguri au demonstrat că, deshidratarea în strat suspendat asigură creșterea vitezei procesului și reduce timpul de uscare. Mai mult ca atât, sistemul elaborat permite reducerea consumului de energie și creșterea calităţii seminţelor de struguri, pentru utilizarea ulterioară în industria alimentară, medicină, cosmetologie, farmaceutică etc. en_US
dc.description.abstract This article is devoted to estimating the eff ectiveness of dehydration of suspended seeds. To address this issue, a dehydration system has been developed, based on which research has been conducted. Convection and microwaves were used as the treatment agent. Thus, the results obtained on the example of drying the grape seeds, showed that the dehydration in a suspended layer ensures the increase of the process speed and reduces the drying time. Moreover, the developed system allows of reducing energy consumption and increasing the quality of grape seeds, for later use in the food industry, medicine, cosmetology, pharmaceutics etc.
dc.language.iso rom en_US
dc.subject consum de energie en_US
dc.subject deshidratare en_US
dc.subject eficienţă en_US
dc.subject seminţe de struguri en_US
dc.subject uscare en_US
dc.subject dehydration en_US
dc.subject efficiency en_US
dc.subject grape seeds en_US
dc.subject energy consumption en_US
dc.title Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă en_US
dc.title.alternative High-efficiency seed dehydration system en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account